Blogi

Linnan Pallon rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Linnan Pallo Oy:n omistaja verkkosivusto linnanpallo.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.

Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Linnan Pallo ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.

 

1. Rekisterinpitäjä

Oy Linnan Pallo Ab
Puusepänkatu 5
13110 HÄMEENLINNA
03-6716 444
info@linnanpallo.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Luoma
Puusepänkatu 5
13110 HÄMEENLINNA

3. Rekisterin nimi

  • 3.a Asiakasrekisteri
  • 3.b Matkustajaluottelot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • 4.a Asiakassuhteen hoito
  • 4.b Lentotoiminta

5. Rekisterin tietosisältö

  • 5.a Henkilön nimi ja yhteystiedot, sekä ostetut palvelut
  • 5.b Matkustajien nimi, yhteystiedot, käytetyt palvelut sekä paino kg

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhtiön oma toiminta, asiakkailta saatu tieto

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolelle

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • 9.a Ei ole manuaalista aineistoa. Tiedot ovat tietokoneella salasanan takana.
  • 9.b Tiedot ovat lukkojen takana kaapissa ja hälyttimet ovat päällä silloin kun henkilökunta ei ole paikalla. Tiedot ovat tietokoneella salasanan takana.