Ilmailumääräykset

Seuraavassa on linkit Ilmailuhallinnon web-sivuille kuumailmapalloja koskeviin ilmailumääryksiin. Tämä listaus ei ole täydellinen, vaan joissakin yleisissä määräyksissä on myös kuumailmapalotoimintaa koskevia kohtia.

OPS M1-1   Lentosäännöt                                  
OPS M2-10 Lentotoiminta kuumailmapallolla

PEL M1-4   Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä
PEL M1-5   Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen
PEL M2-1   Lento-oppilaan lupakirja
PEL M2-50 Kuumailmapallolentäjän lupakirja

PEL M2-51 Kuumailmapallolennonopettajan kelpuutus

PEL M4-1   Lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja siihen liittyvät tarkastukset

TRG M1-7   Harrasteilmailun lentokoulutus

AIR M1-5     Ilmailuvälineiden yleiset huoltotoimintavaatimukset

AIR M11-1   Ilma-aluksissa käytettävät käsisammuttimet
AIR M11-7   Painekorkeusmittarien ja painekorkeutta mittaavien laitteiden ja järjestelmien tarkastus ja huolto

Lentokelpoisuustiedotteet: Lentoturvallisuushallinto alkoi julkaista tyyppihyväksyttyjä ilma-aluksia koskevia lentokelpoisuustiedotteita lentokelpoisuusmääräysten sijasta 28.9.2003, jolloin Euroopan unionin yhteinen ilmailuviranomainen EASA aloitti toimintansa.

5087           G-2004-0028        10.12.2004         Cameron Balloons Limited. Lisäys lentokäsikirjaan
5076           G-2004-0026        10.11.2004         Cameron Balloons. Polttimen jalustan tarkastus

Kuumailmapalloja koskevat lentokelpoisuusmääräykset. 

Ilmailuhallinto julkaisee ilmailulain nojalla ilmailumääräykset. Määräykset on jaettu sisällön mukaisesti seitsemään alaluokkaan. Luokat ovat:

GEN    Yleistä
OPS     Lentotoiminta
AIR       Ilma-alukset ja ilmailuvälineet
TRG     Koulutus
PEL      Ilmailulupakirjat
AGA      Lentopaikat ja maalaitteet
ANS      Lennonvarmistuspalvelu